De week van Geens 26 maart - 2 april

le mercredi 03 avril 2019 11:00 Bulletins

Ik beleefde de mooiste 1 april in jaren. De digitalisering van de burgerlijke stand trad in werking, de nieuwe speekselcollectoren voor de drugstest op chauffeurs konden voor het eerst gebruikt worden en de Saoedi's gaven de Grote Moskee in Brussel definitief uit handen. Niet slecht voor een minister in lopende zaken.

In Nachtwacht ging ik op zaterdagavond in debat met Rik van Cauwelaert en Frank Van Massenhove over de werking van de overheid. Die laatste klaagde er de inefficiëntie van de overheid aan. Ik denk persoonlijk dat er heel veel goede politici zijn met veel visie. Maar een politicus moet altijd beoordeeld worden binnen de context waarin hij terecht komt. Zeker in een departement als Justitie, waarin een politicus voor elke beslissing een draagvlak moet vinden bij zeer veel verschillende actoren, en waar de rechterlijke macht - gelukkig - volledig onafhankelijk functioneert van de uitvoerende. Bovendien is er voor verandering nood aan de juiste middelen. Ik pleit dan ook met klem voor een herfinanciering van Justitie.

Vooruitgang gaat traag en is onvolmaakt, dat is een feit waar niet onderuit te komen is. Maar de afgelopen legislatuur werd er enorm hard gewerkt om het beste te doen met de middelen die voorhanden waren.

Lees de week van Geens »