Na zes jaar renovatie en nieuwbouw: nieuwe handelsrechtbank opent in de zomer

le lundi 08 avril 2019 19:00 Het Laatste Nieuws

In de Warandestraat in Turnhout is het renovatie- en nieuwbouwproject afgerond van het voormalige rijkswachtgebouw. Het pand werd de voorbije zes jaar gerenoveerd en kreeg ook een nieuwe vleugel. Het geheel vormt vanaf de zomer de nieuwe ondernemingsrechtbank in Turnhout. “Dit is het sluitstuk van het traject om alle gerechtelijke diensten te centraliseren rond het Kasteel”, zegt minister Koen Geens.

Het was voormalig Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten die jaren geleden het project opstartte. Toen het gebouw nog onderdak bood aan het vredegerecht en de politierechtbank heeft hij er zelf nog gepleit als advocaat. Na het renovatie- en nieuwbouwproject van de voorbije 6 jaar is het pand amper nog te herkennen. “Het gebouw werd in 1866 gebouwd als rijkswachtkazerne”, vertelt Marc Van Gorp van de Regie der Gebouwen. “In 1970 heeft de Rijkswacht het pand verlaten. Nadien is het in gebruik genomen door het vredegerecht en later de politierechtbank.”

In 1999 werd het gebouw beschermd als monument, maar in 2009 kwam het complex leeg te staan. Zes jaar geleden startten werken om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Niet alleen het hoofdgebouw werd onder handen genomen, ook de paardenstallen van de Rijkswacht werden geïntegreerd in het project. Ze vormen een verbinding met een nieuwbouw waarin zittingszalen voor de ondernemingsrechtbank zijn ondergebracht.

Paardenstal

“In augustus 2013 startte de Regie der Gebouwen met de eerste fase, namelijk de renovatie en restauratie van de daken, gevels en binneninfrastructuur van het voormalige rijkswachtgebouw, inclusief de bijhorende paardenstal en zijaanbouw”, aldus Marc Van Gorp. “Het hoofdgebouw van het voormalige rijkswachtcomplex werd ingericht voor kantoorruimtes voor de rechters en hun administratie.

De vroegere paardenstal zal vooral als consultatie- en gespreksruimte dienen. De verdieping ervan werd ingericht als archiefruimte.

Glazen gangen

In april 2015 zijn de werken gestart voor de aanpalende nieuwbouw. “In de nieuwbouw zal zich de hoofdingang bevinden. Het gebouw biedt onder andere plaats aan twee zittingszalen, een ontvangstruimte voor het publiek en de burelen en archiefruimten van het handelsarchief. Het hoofdgebouw van het voormalig rijkswachtcomplex, de vroegere paardenstal en de nieuwbouw zijn met elkaar verbonden via glazen verbindingsgangen.

Minister Koen Geens kwam maandag het nieuwe gebouw bewonderen. Hij deed dat in gezelschap van onder meer Servais Verherstraeten en zijn schoonvader Jos Dupré, die dertig jaar geleden Staatssecretaris voor Regie der Gebouwen was. “Dit is het sluitstuk van een traject dat 25 à 30 jaar geleden opgestart is om alle gerechtelijke diensten te centraliseren rond het Kasteel”, aldus Koen Geens. “De ondernemingsrechtbank is momenteel nog gehuisvest in de Merodelei, in een gebouw dat niet meer voldoet aan de hedendaagse behoeften en comforteisen. In het nieuwe gebouw zijn twee ruime en moderne zittingsruimtes ter beschikking met voldoende archiefruimte.”

Tegen 15 mei moet het nieuwe gebouw ingericht zijn. Tussen 15 en 31 mei verhuizen de diensten van het handelsarchief die nu aan de Nieuwe Kaai gehuisvest zijn. In de zomer verhuizen de diensten die momenteel in de Merodelei zitten.