“Nooit eerder werden rechters in een paardenstal gehuisvest”

le mardi 09 avril 2019 09:56 Gazet van Antwerpen

“We zijn hier met drie ministers van de Regie der Gebouwen om dit gebouw in te huldigen”, klonk het bij minister Koen Geens (CD&V). Het zegt iets over de tijd die het heeft geduurd om van de oude, beschermde rijkswachtkazerne in de Turnhoutse Warandestraat een moderne ondernemingsrechtbank te maken. In de zomer wordt het gebouw in gebruik genomen.

Jos Dupré kijkt zich de ogen uit. Hij woont sinds kort in de buurt en wil het bezoek van zijn schoonzoon Koen Geens aan de nieuwe ondernemingsrechtbank niet missen. “Ik heb indertijd de keuze moeten maken: een nieuw gerechtsgebouw buiten de ring of de renovatie van het kasteel. Ik koos voor het kasteel, maar omdat dat te klein was, moesten we verschillende rechtbanken rond dat kasteel centraliseren.”

Dat moet rond 1990 geweest zijn, toen 'minister voor de Kempen' Jos Dupré als staatssecretaris bevoegd was voor de Regie der Gebouwen.

Oogstrijp

Net voor Jos Dupré is Servais Verherstraeten toegekomen voor dit laatste werfbezoek aan de voormalige rijkswachtkazerne. “Ik ben staatssecretaris geworden in 2011”, zegt hij. “We hebben toen 540 dagen moeten wachten op een nieuwe regering. Er was geen tijd te verliezen. Ik heb de beslissing geforceerd om dit gebouw, dat sinds 1999 beschermd, maar voor het overige totaal versleten was, te renoveren.”

“Ik mag oogsten”, merkt minister Koen Geens, die nog maar sinds vier maanden verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen, op. “Het is dertig jaar geleden dat mijn schoonvader dit traject heeft opgestart en we zouden nooit zover zijn geraakt zonder Servais, maar ministers zijn estafettelopers. Het was Stefaan De Clerck die indertijd de bouw van het Antwerpse Vlinderpaleis van start liet gaan, maar hij werd niet eens uitgenodigd bij de opening ervan. Ik ben blij dat mijn voorgangers hier wel aanwezig zijn.”

De rijkswachtkazerne in de Warandestraat dateert van 1866 en is in neoromaanse stijl gebouwd. Robuust, zoals dat hoorde voor een rijkswachtkazerne. Het gebouw dat tegen de straatkant is gelegen, de bijbouw en de paardenstallen zijn allemaal grondig gerenoveerd en heringericht. In een nieuwbouw op de vroegere parking zullen nieuwe zittingzalen worden ondergebracht. “Omdat het een omvangrijk project was, is het in drie deelfases opgedeeld geweest.”

Handelsarchief

Het project, dat ongeveer 5,2 miljoen euro heeft gekost, is overigens nog niet helemaal klaar. “We hebben al een klein boek samengesteld

met zaken die nog in orde gebracht moeten worden”, zegt Marc Van Gorp van de Regie der Gebouwen. “Dit is dus geen officiële opening, maar een werfbezoek.”

Het handelsarchief, dat in een huurpand op de Nieuwe Kaai huist, verhuist in mei naar de nieuwe ondernemingsrechtbank. De diensten en de magistratuur die nog op de De Merodelei zijn gehuisvest, nemen in de zomer hun intrek in het gebouw. “Maar als ze op de Regie der Gebouwen zomer zeggen, vertaal ik dat naar het eind van het jaar”, zegt minister Koen Geens.

“Het is geen probleemloos traject geweest”, geeft Marc Van Gorp toe. “Maar het is wel uniek. Nooit eerder werd de magistratuur gehuisvest in een paardenstal.”

Guy Van Nieuwenhuysen ■