Koen Geens, Minister van Justitie: 68/100

le samedi 20 avril 2019 08:00 Het Nieuwsblad

Realisaties

Justitie de 21ste eeuw binnenloodsen, daar is Koen Geens niet helemaal in geslaagd. De decennialange onderinvestering is nog altijd zichtbaar. Te veel bouwvallige gerechtsgebouwen, gebrekkige informatisering en een tekort aan personeel blijven het departement parten spelen. Maar vriend en vijand zijn het wel eens dat Geens de tanker van richting heeft doen veranderen, iets waar veel voorgangers niet in slaagden.

Weinig ministers verzetten zoveel wetgevend werk. Een container aan potpourri-wetten moest het gerecht sneller en efficiënter maken. Ze verdienen geen schoonheidsprijs, maar ondertussen is de gerechtelijke achterstand wel voor een groot stuk weggewerkt. En het aantal nieuwe wetten en het trits aan wetboeken dat Geens herschreef oogt indrukwekkend. Enkel het strafprocesrecht strandde. Een minister die te veel tegelijkertijd wil veranderen: het bestaat. Geens kreeg er kritiek voor, en zelfs het verwijt de nieuwe Napoleon te willen zijn.

Geens zette ook stappen richting digitalisering, kreeg de gerechtskosten onder controle, versterkte de Staatsveiligheid en het federaal parket en hertekent het gerechtelijk landschap. Waar hij wel over struikelde is de hervorming van assisen en het pro-Deosysteem. De advocaten zijn lovender over zijn werk dan de ­magistraten.

En de strafuitvoering blijft Geens' achilleshiel. Het helpt om de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen, maar dat celstraffen niet worden uitgevoerd en vervangen door alternatieven zorgt voor kritiek.

Visie

De professor en ­advocaat weet waar justitie naartoe moet en schreef daar ook een plan over. “Hij is de eerste justitie­minister die met zijn court of the future aangaf waar het gerecht over twintig jaar moet staan. Een minister die verder denkt dan één termijn is zeldzaam”, zegt Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies. Maar om de kritische magistratuur mee te krijgen en de historische achterstand in te halen, zijn ook investeringen nodig.

Communicatie

Een professor hoort het goed en mooi te kunnen zeggen en dat kan Geens ook, al is de taal die hij gebruikt niet altijd de taal van de man in de straat. CD&V heeft van rustige vastheid zijn handelsmerk gemaakt. In de Wetstraat tussen schreeuwers opvallen, is dan niet evident. (fem)