“Lijvige papieren dossiers overbodig maken”

le mercredi 15 mai 2019 17:00 Het Laatste Nieuws

LEUVEN Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Hij kwam er de digitale vooruitgang bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg bekijken om te zien wat de uitdagingen zijn voor de toekomst. De rechtbank in Leuven speelde een pioniersrol in die digitalisering. “Lijvige papieren dossiers worden overbodig”, stelt Geens.

De digitalisering van de diverse geledingen van justitie en gerecht in ons land is volop aan de gang. Minister Geens koos bij het begin van de aflopende legislatuur doelbewust voor een stapsgewijze aanpak. Nu lijkt er een versnelling aan te komen. Technologisch gebeurt de uitrol met de dossierbeheersapplicatie Mammoet@CentralHosting (MaCH). Door de connectie van andere systemen met MaCH kan informatie intern vlotter circuleren en moet de samenwerking met externe partners zoals politie, andere overheidsdiensten en juridische beroepen meer gestroomlijnd verlopen. De functionaliteiten van de op punt gestelde applicatie evolueren doorlopend. Bij de vredegerechten in Tienen en Nijvel lopen proefprojecten voor het digitaal ondertekenen en versturen van vonnissen.

Voortrekkersrol

“De rechtbank van Leuven is in veel digitale projecten één van de voortrekkers, denk maar aan invoering van MaCH in correctionele rechtbank, de digitale ontvangst van pv’s van politie en vandaag ook het gebruik van tablets door magistraten en griffiers. Na de digitalisering van de burgerlijke stand en van het digitaal strafregister, kan de rechtbank nu ook digitaal documenten ontvangen. Lijvige, papieren dossiers worden zo overbodig. De kelders van de justitiegebouwen kunnen zo beetje bij beetje geleegd worden”, aldus Geens. Op dit moment werkt 58 procent van de gerechtelijke entiteiten met MaCH, dat de dertien vroegere dossierbeheerssystemen vervangt. De nieuwe applicatie beheert al 87.123.844 strafrechtelijke en burgerlijke dossiers. In 2018 werden meer dan 25 miljoen dossiers overgedragen naar het MaCH-systeem. De parketten, politierechtbanken en correctionele rechtbanken zijn inmiddels uitgerust met het systeem. De uitrol van de ondernemingsrechtbanken wordt eind dit jaar afgerond. In 2020 volgen de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken. Volgens minister Geens moet het ict-budget met 35 miljoen euro opgetrokken worden voor de verdere informatisering van de rechtbanken. Volgens de minister kiezen steeds meer advocaten voor de digitale weg. Het voordeel voor de advocaat of de burger is dat hij niet meer naar de rechtbank moet om zijn papieren daar af te geven. Op die manier zijn ze ook niet meer geboden aan de openingsuren van de griffie.