Bouw nieuw gerechtsgebouw komt dichterbij

le mardi 28 mai 2019 10:30 Het Nieuwsblad

De plannen van een nieuwbouw voor de FOD Financiën en de gerechtelijke diensten op de Asphaltcosite worden stilaan concreet. Uittredend Justitieminister Koen Geens lanceerde de studieopdracht voor het ontwerp en de vergunningen van het project.

Op de Asphaltcosite worden er in de toekomst waarschijnlijk nog enkele extra overheidsgebouwen bijgebouwd. Momenteel bevinden de brandweerkazerne van brandweerzone Vlaams-Brabant West, de jeugddienst, feestzaal 't Jass en het jeugdhuis zich al op de site. De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Financiën en Justitie, die momenteel verspreid zijn over verschillende gebouwen in Asse en gemeentes in Vlaams-Brabant, samenbrengen. Het gaat om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, het vredegerecht van het kanton Asse en de diensten van de FOD Financiën in Zuid-West Brussel.

De Asphaltcosite is al langer gegeerd door verschillende overheidsdiensten. Zo liet ook de lokale politiezone AMOW eerder weten dat het nieuwe hoofdcommissariaat hier gebouwd zal worden. Met de verschillende nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar een betere huisvesting van de diensten en een efficiëntere dienstverlening. Dankzij de nabijheid van het station en de gewestweg is de site voor iedereen vlot toegankelijk. Om voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor alle bezoekers, komt er sowieso een extra parking langs de Asphaltcosite.

Werken starten midden 2021

Voor de inplanting van de nieuwbouw zal de gemeente Asse een perceel van 5.643 vierkante meter in erfpacht geven aan de Regie der Gebouwen. Indien er geen beroep komt, kan de studieopdracht voor het ontwerp en de vergunningen in juni starten. De start van de werken is voorzien voor midden 2021 en de oplevering van het gebouw in het voorjaar van 2023. Het project wordt op ongeveer 20,5 miljoen euro begroot. (mvl)

mvl