Veel meer chauffeurs uit buitenland geflitst

le samedi 15 juin 2019 09:26 De Tijd


Het afgelopen jaar zijn in ons land meer dan 427.000 buitenlanders betrapt op snelheidsovertredingen. Dat zijn er veel meer dan de vorige jaren.

Vorig jaar zijn in ons land 3,74 miljoen boetes voor overdreven snelheid verstuurd. Van die boetes zijn er 427.859 naar buitenlanders gestuurd. Ruim een op de tien van de snelheidsovertredingen werd dus gepleegd door buitenlandse chauffeurs. Dat blijkt uit cijfers van Justitie die de ontslagnemende federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft bezorgd aan MR-Kamerlid Emmanuel Burton.

Met 427.859 snelheidsovertredingen is er ook sprake van een forse stijging tegenover de vorige jaren, blijkt nog uit de cijfers. In 2017 heeft de politie 264.887 snelheidsovertredingen vastgesteld door voertuigen die in andere lidstaten waren ingeschreven. In de jaren daarvoor schommelde dat aantal tussen 280.000 en 290.000.

Bellot maakte ook bekend uit welke landen de snelheidsduivels het vaakst komen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Polen, Roemenië, Italië, Spanje, Bulgarije en Tsjechië.

De hamvraag is of de inning van de boetes voor die buitenlandse chauffeurs vlot verloopt. 'De samenwerking tussen de Europese landen verloopt perfect. Dankzij de Europese Cross Border Enforcement-richtlijn kunnen buitenlandse overtreders worden geïdentificeerd en kunnen de boetes naar hen worden verzonden. Ook het platform Eucaris maakt dat mogelijk', verzekert Bellot. 'Justitie is momenteel bezig de gegevensuitwisseling te optimaliseren met een nieuwe elektronische flux. De modellen van de brieven die naar de Europese overtreders worden verstuurd worden momenteel ook vernieuwd om de verstaanbaarheid ervan en de betaalratio te verbeteren.'

LARS BOVÉ