Justitie en Financiën willen in Limburg beter boetes innen

le mercredi 19 juin 2019 16:16 Het Belang van Limburg

Het parket Limburg, de griffie van de rechtbank Limburg en de FOD Financiën gaan nauw samenwerken voor een betere inning van geldboetes en verbeurdverklaringen. De UHasselt werd gevraagd voor extra aanbevelingen.

“Uit een studie van het Rekenhof bleek dat er tussen 2010 en 2015 heel weinig veroordelingen met geldstraffen effectief uitgevoerd werden. Dat was een nationaal probleem, maar in Limburg hebben we bewust naar een oplossing gezocht”, zegt Bruno Coppin van het parket Limburg. “Het was vooral belangrijk om de communicatie tussen de instanties te verbeteren. Vroeger verliep dat niet altijd goed. Een voorbeeld? Als justitie informatie doorspeelde aan de fiscus over een bepaalde persoon en het rijksregisternummer ontbrak, dan konden ze er bij de fiscus niets mee doen omdat hun informaticasysteem dat nummer nodig had.” Op die manier stokte de gegevensuitwisseling en gebeurde het dat geldstraffen niet werden ingevorderd.

Studenten

De UHasselt werd gevraagd om een frisse kijk te geven op de situatie. Drie studenten Toegepaste Economische Wetenschappen bestudeerden de werkprocessen tussen de instanties. Uit hun analyse bleek dat de complexe procedure veel eenvoudiger moest. Het op elkaar afstemmen van de softwareapplicaties tussen Justitie en Financiën en een geautomatiseerde opvolging vormen de eerste stap. Zo zouden invorderingsprocedures sneller opgestart én dossiers beter opgevolgd kunnen worden.

De afgelopen tijd zijn er zo al struikelblokjes weggewerkt, en die kleine verbeteringen hebben meteen resultaat. Van de boetes die in 2017 zijn overgemaakt aan de FOD Financiën voor Limburg, is eind 2018 al 11.658.329 euro ingevorderd. “We kennen dat bedrag vandaag door de digitalisering, vroeger wisten we het niet”, zegt Coppin. “Het is de bedoeling om de digitale informatiestroom tussen Justitie en Financiën helemaal op punt te zetten. De boetes worden automatisch ingeladen bij de FOD Financiën en de FOD Justitie zal altijd de actuele toestand van een dossier kunnen bekijken.”

Aanbevelingen

De UHasselt werd gevraagd om aanbevelingen te doen en stelt een centraal aanspreekpunt voor bij beide instellingen. Andere voorstellen waarmee het parket Limburg aan de slag gaat.

De wettelijke fiscale meldingsplicht van de notaris uitbreiden voor strafrechtelijke veroordelingen.De wettelijke bevoegdheden van de FOD Financiën voor de strafrechtelijke veroordelingen uitbreiden, bijvoorbeeld vragen stellen aan het buitenland of een bankonderzoek doen.Bevoegdheden voor internationaal uitvoeringsonderzoek uitbreiden voor het parket.Toegang voor het parket tot de databank van Financiën.Per politiezone een rekeningnummer openen om beter en sneller minnelijke schikkingen te kunnen opleggen. Het uitvoeren van een vermogensonderzoek voor een rechter een boete oplegt.