Elke lokale zone z'n eigen computerheld

le jeudi 04 juillet 2019 10:29 Het Laatste Nieuws

Het gaat slecht voor de criminelen in ons land: vorig jaar was er alweer een daling van het aantal gepleegde feiten, aldus de politie. Maar cybercriminaliteit is hét zorgenkind: die steeg met bijna 15%. "Het is een tsunami die op ons afkomt, en wij staan met onze voeten in het water." De politie wil een gespecialiseerd team in elke zone.

De algemene criminaliteitscijfers gaan al jaren in dalende lijn. Vorig jaar werden 869.475 feiten geregistreerd - 9.662 minder dan in 2017, of een daling van 1,1%. Er zijn vooral minder autodiefstallen (-10,9%) en ook de woninginbraken (-3,5%) dalen. Al is er niet enkel goed nieuws: drugs (+ 0,23%) en oplichting (+9%) stijgen wel. Maar dé uitschieter zijn de ICT-misdrijven: met 24.582 in totaal stijgen die met 14,8%. Ook het jaar ervoor was het aantal feiten al geklommen.

Vooral phishing - oplichting via valse mails - is de sterkste stijger bij de cybercriminaliteit. Waar er in 2017 maar 475 feiten werden gemeld, staat de teller voor 2018 op 1.227 feiten. "We hebben nood aan versterking op alle niveaus wat cybercrime betreft", zegt Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie. "De federale politie zal zich toespitsen op de gespecialiseerde gevallen, maar ook bij de lokale politie moet erop worden ingezet."

Screenshots

Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), omschrijft het "als een tsunami die op ons afkomt terwijl wij met onze voeten in het water staan". Volgens hem moet elke lokale politiezone een eigen computer crime unit krijgen: één of meerdere computerspecialisten die meteen aan de slag kunnen bij dergelijke misdrijven. "Dat zal een zware investering vragen", beseft Paelinck. "Maar het is meer dan nodig. Bij cybercrime is het bijvoorbeeld belangrijk screenshots te nemen en het IP-adres te noteren, om de daders te kunnen opsporen. Nu wordt dat soms vergeten, wat het verdere onderzoek bemoeilijkt. De specialisten kunnen vanaf de eerste aangifte meteen het volledige plaatje inschatten en onderzoeken."

200.000 niet gemeld

De politie schat dat er naast de 24.582 geregistreerde ICT-misdrijven nog 200.000 feiten niet werden aangegeven. "We zitten met een gigantisch dark number. Vergelijk het met een ijsberg: we zien enkel wat boven water is, maar het overgrote deel zit onder water. Ook dat moet worden aangepakt." Ook bij de andere vormen van criminaliteit ligt het aantal werkelijk gepleegde misdrijven hoger dan wat wordt aangegeven, schat men. Om dat aan te pakken, vragen ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan de volgende federale regering verder in te zetten op campagnes om de burger bewust te maken dat ze élk feit moeten aangeven. "Ook bij een mislukte inbraak dus", aldus De Crem. "Het kan extra politieacties en patrouilles op de been brengen om een inbraakgolf meteen in de kiem te smoren. Burgers helpen zo niet enkel zichzelf en de politie, maar ook hun buren."

CÉDRIC MAES