Moskeeën werven vrouwen aan

le mardi 20 août 2019 10:58 Het Laatste Nieuws
De Moslimexecutieve gaat voor het eerst vrouwelijke 'geestelijken' aanwerven - en meteen achttien: negen theologes en negen predikantes. Ze zullen aan de slag gaan in de erkende moskeeën in ons land. Hun lonen worden betaald door de overheid.

Het Executief van de Moslims van België, beter bekend als Moslimexecutieve, is de officiële vertegenwoordiger van de islamitische erediensten in ons land. Het orgaan is onder meer bevoegd voor het aanvragen van erkenningen van moskeeën, de aanstelling en de opleiding van imams en de organisatie van het islamitisch onderwijs.

Om het theologisch aanbod voor de islamitische gemeenschap in ons land te vergroten, wil de executieve nu ook vrouwelijke vertegenwoordigers op pad sturen. De achttien vacatures moeten wel nog worden ingevuld. De vrouwen zullen taken krijgen in de erkende moskeeën in ons land. Volgens de meest recente cijfers (2017) telt het Vlaams Gewest er zo 28, het Waals Gewest 39 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17. Elk gewest krijgt straks drie theologes en drie predikantes toegewezen.

Daarnaast mag de executieve, die vandaag uit 17 mensen bestaat, ook vier adviseurs aanwerven. De weddes van de in totaal 22 nieuwe vertegenwoordigers van de islam - samen goed voor een kleine 780.000 euro per jaar - zullen betaald worden door de FOD Justitie, die bevoegd is voor de erediensten. Vorig jaar werd in totaal 4,4 miljoen uitbetaald aan islamitische bedienaars. Voor de dienaren van de katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse en Israëlitische erediensten was dat 87,24 miljoen.

Bij het Executief van de Moslims was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.

CÉDRIC MAES ■