De week van Geens 28 september tot 4 oktober

le samedi 05 octobre 2019 13:38 De week van Geens

Nafi Thiam en Remco Evenepoel kunnen dus ook tweede eindigen. Dat is de belangrijkste les van de week, één in nederigheid: de besten kunnen verliezen zelfs als ze absoluut willen winnen. Het siert hen als ze dat met panache kunnen doen. En dat deden ze, hoe jong ook, alle twee.

Ook in een week waarin de Vlaamse Regering wordt gevormd moet een federaal Minister de lopende zaken behartigen. Ik moest veel Kamerwerk doen: woensdagmorgen, in mijn hoedanigheid van minister van de Regie, ging ik in een drie uur durend debat met de commissieleden Infrastructuur over het auditrapport in verband met inhuurneming in de periode 2007-2013 van het Politiegebouw in Brussel; woensdagnamiddag en donderdagnamiddag was het vragentijd voor de Minister van Justitie in de  Kamer.

Als vervanger van de Eerste Minister die in het buitenland was, mocht ik twee keer mee naar de Koning om de Regering te vertegenwoordigen: voor de eedaflegging van de nieuwe Minister-President van Vlaanderen, Jan Jambon, én voor de eedaflegging van mijn nieuwe collega voor Werk en Economie, Nathalie Muylle. Ik verheug mij in de samenwerking met haar, want zij is een heel competente en integere dame. Zij mocht onmiddellijk  aan de slag om de taak van Wouter Beke over te nemen, in het parlement en op het terrein.

Donderdag bezocht ik de gigantische werf van de gevangenis in aanbouw in Haren/Brussel, onder de brug van Vilvoorde. Het was een enige ervaring om de vele ingenieurs en gespecialiseerde werknemers, samen meer dan 200, in hun dagelijkse bezigheid te kunnen bewonderen. Er waren minstens 8 kranen gelijktijdig aan het werk, en er zullen 1100 gedetineerden in deze kleine stad hun woonst kunnen vinden. Uiteraard niet in één groot gebouw, maar in veel kleine éénheden, rond een centraal stadhuis. Op die manier zullen we de overbevolkte en totaal verouderde gevangenissen van St Gillis, Vorst en Berkendael kunnen sluiten.

Last but not least wens ik de CD&V-collega’s die in de Vlaamse regering gaan zetelen van harte te feliciteren: Hilde Crevits, Wouter Beke en Benjamin Dalle. De aanstelling van Benjamin is bijzonder voor mij omdat hij op mijn kabinet de pen hield van het eerste van de drie justitieplannen. Veel succes wens ik aan de nieuwe regeringsleden, en vooral ook veel werklust aan de Vlaamse fractie o.l.v. provinciegenoot Peter Van Rompuy. Met een regeerakkoord van 300 pagina’s is er werk aan de winkel, evenzeer voor het parlement om dit in goede banen te leiden en te controleren als voor de regering en de administratie om de plannen uit te werken en in beleid om te zetten.

Lees De week van Geens »