Week van Geens: 6 - 21 oktober

le lundi 21 octobre 2019 17:37 Bulletins

De kop is eraf. De nationale en provinciale voorzittersverkiezingen van CD&V zijn officieel van start gegaan. Er zijn liefst zeven enthousiaste nationale voorzitterskandidaten: Sammy Mahdi, Katrien Partyka, Christophe Vermeulen, Walter De Donder, Vincent Van Peteghem, Joachim Coens en Raf Terwingen. Voor een partij waarvan men zegt dat ze in existentiële crisis verkeert, is dat lang niet slecht.
Bij die zeven nationale kandidaten zijn er liefst drie uit Vlaams Brabant. Voor een provincie die al een tijdje niet meer als een CD&V wingewest wordt beschouwd, is ook dat niet slecht. We mogen fier zijn over zoveel enthousiasme en inzet in onze provincie.
Vlaams-Brabant is dus rot van talent. Ik stel u onze drie kandidaten één na één voor in mijn nieuwsbrief. 

Lees De Week van Geens »