Sinds de nieuwe wetgeving van mei: een derde meer nieuwe vennootschappen

le mercredi 20 novembre 2019 06:00 HLN

Sinds 1 mei, de dag dat het nieuwe vennootschapsrecht in ons land van kracht werd, werden al 15.568 nieuwe vennootschappen geregistreerd. Dat zijn er bijna een derde meer dan de 11.850 uit dezelfde periode vorig jaar, rekende de Federatie van het Notariaat (Fednot) uit.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen herleidde het aantal vennootschapsvormen in ons land tot een viertal, weliswaar met enkele onderverdelingen. Het gaat om de besloten vennootschap (bv, grotendeels voor kleine en middelgrote bedrijven), de naamloze vennootschap (nv, doorgaans voor grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap.

Geen minimumkapitaal

Vooral de besloten vennootschap is in trek. Die vorm werd sinds mei door 14.979 ondernemingen, of 96,2% van het totaal, gekozen. Een voordeel tegenover zijn voorganger, de bvba, is onder meer dat er geen formeel minimumkapitaal meer vereist is om te kunnen starten. Alleen moeten de oprichters kunnen bewijzen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben om de eerste jaren financieel te overbruggen.

Ook kunnen de nieuwe bv’s, net als de nieuwe nv’s overigens, nu door één aandeelhouder worden opgericht, zonder dat ze het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid verliezen.

Een andere reden voor het succes van de bv is de mogelijkheid om af te stappen van het principe ‘1 aandeel is 1 stem’. Dat is handig voor de organisatie van familiebedrijven. Zij kunnen nu aan bepaalde aandelen een groter stemrecht koppelen. Dit laat toe bepaalde kinderen wel aandelen te geven en dus te laten meegenieten van de groei van de onderneming, zonder dat ze een doorslaggevende stem op de algemene vergadering kunnen uitoefenen.

De belangstelling voor de andere vennootschapsvormen was kleiner. Zo werden sinds 1 mei nog maar 361 nieuwe naamloze vennootschappen opgericht, of iets meer dan 2% van het totaal. Dat zijn er zelfs minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. De coöperatieve vennootschap en de maatschap zorgden voor de resterende 1,5% van de vennootschappen.

Juridisch statuut

Een deel van de forse stijging van het aantal bv’s tegenover het aantal bvba’s komt wellicht van een verschuiving. Een aantal ondernemers heeft gewacht op de nieuwe wetgeving om meteen een bv op te richten. Maar ook dan blijft de stijging opmerkelijk.

Bestaande vennootschappen moeten overigens ook overstappen op de nieuwe vennootschapsvormen. Dat moet tegen 1 januari 2024 gebeuren. Doen ze dat niet tegen die datum, dan wordt hun juridisch statuut automatisch overgezet. Voeren ze voor die datum al een statutenwijziging door, dan moet dat op dat moment gebeuren.