Bedrijven in nood tijdelijk beschermd tegen faillissement

le samedi 11 avril 2020 17:00 Tijd

Federaal minister Koen Geens en zijn collega Denis Ducarme willen bedrijven die door de coronacrisis in gevaar komen, tijdelijk beschermen tegen inbeslagnames en faillissement.

Een 'tijdelijke pauzeknop' voor bedrijven die door de coronacrisis in moeilijke papieren zitten. Dat is het plan dat Koen Geens (CD&V), vice-eersteminister en minister van Justitie, met Denis Ducarme (MR), minister voor kmo's en zelfstandigen, wil doorvoeren. Voorwaarde is wel dat die bedrijven tot 18 maart 'in goede doen' verkeerden.

Volgens bedrijfsdata-expert Graydon kan in Vlaanderen 34 procent van alle ondernemingen de coronacrisis niet aan, als de regering zou beslissen de lockdown tot 3 mei te verlengen: zij bevinden zich in acuut gevaar. Voor nog eens 40 procent is het gevaar minder acuut: zij kunnen in principe overleven, maar het is kantje boord, zo blijkt uit onderzoek dat dit weekend werd gepubliceerd in De Tijd.

Moratorium

'We zijn ons ervan bewust dat een belangrijk aantal ondernemingen blootgesteld blijft aan een risico op een faillissement, en dit ondanks de genomen steunmaatregelen van de overheid', zegt Ducarme. 'Daarom willen we een moratorium op de faillissementsprocedures invoeren.'

Als een Belgisch bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert , wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart voor de ondernemingsrechtbank. Door de coronacrisis is dat geen aangewezen optie, aldus Geens en Ducarme. De gerechtelijke reorganisatie kost het bedrijf geld en de massale opening van dergelijke procedures dreigt een stormloop te ontketenen op de rechtbanken.

Pragmatisch

Geens en Ducarme stellen daarom een andere, meer pragmatische benadering voor. Alle bedrijven die onder de nieuwe insolventiewetgeving vallen, krijgen automatisch en tijdelijk een wettelijke opschorting . Dat betekent dat het bedrijf in moeilijkheden beschermd is tegen inbeslagnames, niet failliet verklaard kan worden op vraag van schuldeisers, niet verplicht is aangifte te doen van een faillissement en zijn lopende contracten niet stopgezet ziet worden op basis van insolventie.

Beide ministers willen die tijdelijke opschorting of 'pauzeknop' mogelijk maken met een door de federale regering goedgekeurd ontwerp-volmachtsbesluit. 'De coronacrisis is uitzonderlijk te noemen', zegt Geens. 'Daarom verdienen ondernemers ook tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen die hun overlevingskansen verhogen.'

Geen vrijgeleide

Het is de ondernemingsrechter die beslist of een schuldenaar van deze opschorting kan genieten. Dat wil niet zeggen dat bedrijven een vrijgeleide krijgen om de situatie te misbruiken, benadrukken ze. De voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank kan te allen tijde, op verzoek van de schuldeiser, de tijdelijke opschorting opheffen.

De regeling is niet bedoeld voor ondernemingen die voorafgaand aan deze crisis al in staat van faillissement waren, maar enkel voor bedrijven die op 18 maart nog in goede doen waren, maar mogelijks door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt.