Uittreksels uit strafregister krijgen QR-code

le mercredi 15 avril 2020 09:00 Tijd

Ondanks de coronacrisis zet de federale overheidsdienst Justitie een belangrijke nieuwe stap in de digitalisering van zijn diensten. Alleen al vorig jaar moest het Centraal Strafregister 1,9 miljoen uittreksels produceren. Bijvoorbeeld voor mensen die solliciteren voor een job en zo'n uittreksel moeten voorleggen aan de werkgever.

Voortaan zijn alle uittreksels uit het Centraal Strafregister voorzien van een QR-code en een internetadres, die drie maanden geldig zijn. Wie die code scant of surft naar het adres kan meteen controleren of het document authentiek is. Je wordt automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel. Zo kan bijvoorbeeld een werkgever zeker zijn dat het blanco strafblad dat een sollicitant voorlegt, echt is.

Automatisch

Ook magistraten vragen uittreksels op uit het Centraal Strafregister. Maar het zijn vooral burgers - in 1,2 van de 1,9 miljoen gevallen in 2019 - die dat doen in hun gemeenten. In 98 procent van de gevallen gebeurt zo'n opvraging volledig automatisch via het e-loket van de gemeenten en zonder tussenkomst van een werknemer van het strafregister.

'We hebben met het strafregister grote stappen gezet de afgelopen vijf jaar', benadrukt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'Het gemeentelijk strafregister verdween en het Centraal Strafregister werd de unieke bron om het strafblad te kennen van zowel natuurlijke als rechtspersonen. Al die informatie is op één plek te vinden en is beschikbaar via het uittreksel uit het strafregister. Dat uittreksel is sneller beschikbaar wat voordeliger en veiliger is voor de burger.'