Justitie digitaliseert nu ook strafrechtelijke boetes

le mercredi 29 avril 2020 15:10 Belga

Wegens het succes van de digitalisering en automatisatie van verkeersboetes, volgen nu ook de strafrechtelijke boetes. Dat meldt Justitie woensdag. Daaronder vallen ook de nieuwe coronaboetes.

Iemand kan een strafrechtelijke boete krijgen voor bijvoorbeeld een winkeldiefstal of een inbreuk op de wapenwetgeving. Momenteel behandelt het correctioneel parket deze boetes, ook wel "correctionele minnelijke schikkingen" genoemd. In totaal werden tussen 2017 en 2019 ongeveer 50.000 strafrechtelijke boetes uitgeschreven. Dat gebeurde meestal volledig manueel: van het uitschrijven van de boete tot het afsluiten van het dossier. Bedoeling is om die boetes nu ook te automatiseren. Dat kadert in het project Crossborder, om justitie te digitaliseren. "Door de samenwerking tussen politie en justitie is er een volledig digitale keten die start met de vaststelling bij politie, over justitie tot bij financiën. Zo ontstaat er niet alleen tijdswinst, maar zullen ook de werkprocessen binnen politie en parket versimpelen", klinkt het bij de FOD Justitie. Ook voor de burger zou nu gemakkelijker worden om een boete te betalen. Zij kunnen dat doen via de website www.uwboete.be. Op de site kan iedereen ook veelgestelde vragen raadplegen en een verkeerde betaling rechtzetten. "Het is de taak van de overheid om de betaling van een boete zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen en er voor te zorgen dat wie een boete krijgt, deze ook effectief op tijd betaalt", stelt minister van Justitie Koen Geens. "Dat doen we door het opsturen van de brieven te automatiseren, nieuwe betaalmogelijkheden te installeren en een helpdesk voor de burger aan te bieden." Onder die strafrechtelijke boetes vallen ook de nieuwe coronaboetes. Sinds 19 maart zijn al meer dan 57.000 processen-verbaal opgesteld door de politie. Daarvan zijn al 30.000 dossiers verwerkt door het parket.