Belg betaalt sneller zijn verkeersboete

le vendredi 29 mai 2020 06:00 Het Nieuwsblad

De Belgische automobilisten lijken minder ­tegen te stribbelen wanneer ze een flitsboete in de bus vinden. In 2019 werden 4,44 miljoen boetes uitgeschreven, en in slechts 7 procent van de gevallen wilde de overtreder niet ­onmiddellijk betalen.

Wie te snel rijdt, zijn gordel niet omdoet of met de gsm aan het oor rondrijdt, riskeert een onmiddellijke inning van de politie in de bus te krijgen. Vorig jaar waren het er 4,44 miljoen stuks. In totaal weigerden of vergaten 426.785 overtreders die boete te be­talen. In dat geval volgt een tweede aanmaning: het parket stuurt een minnelijke schikking, maar het boetebedrag wordt wel verhoogd.

Ter vergelijking: in 2018 werden een vergelijkbare 4,3 miljoen boetes gestuurd, maar toen moest het parket nog wel naar 650.000 bestuurders een aanmaning sturen.

“We zien dat de inningsgraad gestegen is”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. In totaal wilde slechts 7 procent ook na die tweede aanmaning niet betalen. “We vermoeden dat dit komt omdat we bij die eerste boete voor elke bestuurder uitrekenen hoeveel de minnelijke schikking zal be­dragen.”

“Daarnaast zal het voor veel mensen ondertussen duidelijk zijn dat ze niet meer aan hun boete kunnen ontsnappen.” De inning van de boetes werd sinds 2017 geautomatiseerd. En terwijl de 7 procent wanbetalers vorig jaar nog voor de ­politierechter moest worden gedaagd, zullen ze vanaf dit jaar merken dat de verhoogde boete bij hun belastingen wordt opgeteld.

Opvallend: dit jaar zijn er in maart en april aanzienlijk minder boetes uitgedeeld in het hele land. Dat heeft alles te maken met de corona­crisis, waardoor er veel minder auto's op de weg waren.

Of dat ook heeft geleid tot minder verkeers­ongevallen, is nog niet duidelijk. (cel)