Bijna 150.000 Belgen maken zorgvolmacht op

le jeudi 25 juin 2020 09:00 Tijd

De zorgvolmacht wordt steeds populairder, en niet alleen bij senioren. Ruim een kwart is jonger dan 65 jaar als de zorgvolmacht wordt opgemaakt.

Op 15 maart telde de federatie van het notariaat (Fednot) in Vlaanderen 147.125 zorgvolmachten. Met een zorgvolmacht duidt u iemand aan die uw vermogen of een deel ervan beheert als u er niet meer toe in staat bent. Denk aan facturen betalen, bankzaken regelen of de effectenportefeuille beheren. Het kan ook gaan om grotere transacties zoals schenking­en.

Met een zorgvolmacht vermijdt u dat een bewindvoerder die u niet kent uw geldzaken beheert. Sinds 1 maart 2019 is het mogelijk in de zorgvolmacht te bepalen welke zorg u wenst, bijvoorbeeld in welk rusthuis u opgenomen wil worden.

Een zorgvolmacht biedt ook de mogelijkheid op de laatste levensdag - als u daar zelf niet meer toe in staat bent - schikkingen over de verdeling van uw vermogen uit te voeren. De schenkingsrechten liggen in Vlaanderen lager dan de erfbelasting. Schenking­en van roerende goederen worden belast tegen 3 procent van de waarde van de geschonken goederen, terwijl dat in de erfbelasting kan oplopen tot 27 procent.

‘We zien bij ons cliënteel dat een zorgvolmacht vaak het sluitstuk van een planning is’, zegt advocaat Mark Delboo. ‘Mensen houden een groot stuk van hun vermogen en geven het nog niet door aan de volgende generatie. Het is een soort juridische verzekering bij hoge nood.’

Een zorgvolmacht wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar ook op jonge leeftijd kan iemand in coma raken en is het interessant duidelijkheid te hebben over wie dan beslissingen in uw plaats neemt. Volgens Fednot stellen Vlamingen op steeds jongere leeftijd een zorgvolmacht op. In 2015 was de gemiddelde leeftijd in Vlaanderen 77 jaar, in 2020 72 jaar. Dit jaar is ruim een kwart (26,5%) van de volmachtgevers jonger dan 65 jaar, in 2015 was dat 16 procent.

Dirk Selleslagh