Fiscale vrijstelling oorlogspensioenen

op 13 maart 2013 16:00 Persberichten

Minister van Financiën Koen Geens deelt mee dat de Duitse en Belgische fiscale administraties een akkoord bereikt hebben in verband met de belastingvrijstelling van de oorlogspensioenen.

De  vrijstelling wordt uitgebreid naar de volgende categorieën: verplicht ingelijfden in de Wehrmacht, politieke gevangenen, krijgsgevangenen, Joodse gedeporteerden of andere personen die een statuut van nationale erkentelijkheid in België hebben en een pensioen of rente van Duitse  oorsprong ontvangen. Zij zijn naast de oorspronkelijke categorieën, voortaan ook vrijgesteld van de Duitse belasting op dit pensioen of deze rente.

Meer details hierover vindt u op de website van de FOD Financiën: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/advantages/unfree-labour.htm