Reactie op de Eurostat-beslissing

op 19 maart 2013 16:00 Bericht

Eurostat heeft zijn advies bevestigd over de inschrijving van de herkapitalisatie van Dexia in de nationale rekeningen. Volgens dit advies moet het bedrag van € 2,9 miljard voor de herkapitalisatie van Dexia opgenomen worden in de berekening van het deficit van 2012.  Ondanks de positieve
inschatting van het rendement van de herkapitalisatie door onafhankelijke consulting bureaus is Eurostat van mening dat er vandaag onvoldoende zekerheid bestaat over dit rendement.

Hoe dan ook zal de boekhoudkundige correctie van het deficit van 2012 de begroting 2013 niet beïnvloeden en zal zij geen bijkomende inspanningen vergen. Deze beslissing heeft evenmin invloed op de openbare schuld van ons land die ongewijzigd blijft en reeds het bedrag van € 2,9  integreert.

Tenslotte beïnvloedt deze boekhoudkundige correctie de structurele verbetering van het budgettair saldo in 2012 niet. Deze structurele verbetering zal tijdens de lopende begrotingscontrole  opnieuw geëvalueerd worden.

De Europese Commissie zal in mei haar aanbeveling opstellen voor alle lidstaten die betrokken zijn bij een buitensporige tekorten procedure. De regering zal tijdens deze discussies met de Europese Commissie de nadruk leggen op de structurele maatregelen die door België werden en zullen
worden gerealiseerd. De regering zal eveneens opmerken dat de herkapitalisering van Dexia het gevolg was van uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de noodzakelijke bescherming van de financiële stabiliteit van het land en de Eurozone. Het stabiliteitsprogramma 2013-2016 dat in april bij de Commissie zal worden ingediend, zal trouwens de verderzetting van de Belgische budgettaire inspanningen bevatten.