Beleidsplan voor een douane van de toekomst

op 29 mei 2013 12:00 Persberichten

Minister van Financiën Koen Geens stelde vandaag tijdens het Strategisch Comité Nationaal Forum het Douanebeleidsplan voor. Doel van het plan: tegen het einde van deze legislatuur moet de Belgische douane bij de Europese top behoren. Belangrijk aan dit beleidsplan is dat het gedragen wordt door alle belanghebbenden, overheidsdiensten én de bedrijven.

Om te beginnen werd de laatste maanden grote vooruitgang geboekt bij de implementatie van nieuwe informaticasystemen. Het is de bedoeling om alle systemen tegen het einde van de legislatuur voor 100% elektronisch te laten werken met een  0% fault tolerance-garantie. Een verdere verbetering van onze concurrentiepositie zal mogelijk zijn als we de shiftwerking en de verdere uitbouw van de 24 op 7 regeling hebben ingevoerd. Dit zal vanaf 1 januari 2014 gerealiseerd zijn.

Zowel de douane als de betrokken economische sectoren hechten veel belang aan een aantal nieuwe concepten van facilitering zoals System Based Control, Entry into the Records, Centralised Clearance en Self Assessment. De Belgische douane plant samen met de handel een aantal initiatieven  die vooruit lopen op de definitieve invoering van deze EU-regels en die ons gaan helpen om de implementatie op EU-niveau te beïnvloeden. Zo zullen bijvoorbeeld op korte termijn 2 bedrijven een vergunning voor Extended Gateways krijgen. Dit soort innovatieve vergunningen versterken de  synergie tussen de douanediensten en de handel.

Bovendien wordt er gewerkt aan een gefaseerde herwerking van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA). Binnen de huidige legislatuur zullen we de aanzet geven door op de belangrijkste onderwerpen voor de handel, zoals een regeling voor de directe vertegenwoordiging en de invoering van administratieve sancties, een modern antwoord te geven.

Dit  douanebeleidsplan legt de basis voor een lange termijn agenda voor het Belgisch douanebeleid. Dit geeft ons de basisinstrumenten waarmee we in dit productief, logistiek importerend en exporterend land kunnen werken met de douaneprocedures van de toekomst.