Fiscaal voordeel spaarboekjes

op 06 juni 2013 17:00 Antwoord in plenaire zitting Kamer

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat er sprake is van discriminatie, omdat de belastingvrijstelling alleen geldt voor interesten op spaarboekjes die worden uitgekeerd door Belgische banken en niet voor interesten die door andere Europese banken worden uitbetaald. Dat vormt een belemmering van het vrije verkeer van goederen en diensten.

De efficiency van de fiscale controles wordt door het Hof verworpen als verantwoording van onze bestaande regeling. De consequentie lijkt eenvoudig: voor Belgische en Europese banken, met of zonder vestiging in België, moet dezelfde belastingregeling gelden voor de interesten op spaarboekjes.

De gevolgen die aan het arrest moeten worden voorbehouden, zijn zeer duidelijk. Het fiscaal regime van interesten op spaarboekjes moet hetzelfde zijn, ongeacht of deze interesten worden betaald op Belgische deposito’s die in België worden aangehouden of op Europese deposito’s die in andere landen van de Europese Unie worden aangehouden, zelfs als deze geen inrichting in België hebben.

Het is alleen wanneer er daar een volledig gelijke behandeling is, dat de spaarder volledig vrij zal zijn in zijn keuze van de plaats waar hij spaart. De regering zal een standpunt innemen en daarbij rekening houden met tal van overwegingen.