Regularisaties budgettair op schema

op 02 juli 2013 10:00 Persberichten

De regering heeft op 30 november 2012 beslist om de bestaande regularisatieprocedure te wijzigen en stop te zetten op 31 december  2013. De nieuwe regularisatieprocedure start op 15 juli en zal op 31  december 2013 een einde kennen.  Het wetsontwerp werd gisteren  goedgekeurd in de Commissie Financiën van de Senaat.

De beslissing tot stopzetting van de regularisatieprocedure valt samen met de internationale evolutie naar meer transparantie inzake fiscale gegevens. Dit heeft ook zijn effect op het aantal ingediende aangiften.

  • De stand van zaken tot 30 juni 2013 is als volgt:
  • Eind mei 2013 waren 2943 aangiften gedaan voor een totaal bedrag van € 522 mio.
    In de maand juni zijn er nog 4013 aangiften gedaan. Wat het totaal aantal gedane aangiften op 6 956 brengt.
  • Van de aangiften van juni zijn er 1 228 reeds verwerkt in het systeem. Deze 1228 aangiften vertegenwoordigen een aangegeven bedrag van € 176 mio.
  • Dit betekent dus dat het totaal aangegeven bedrag van de verwerkte aangiften € 698 mio of bijna € 700 mio bedraagt.
  • De aangiften die nog niet verwerkt zijn in het systeem worden stelselmatig verder ingebracht. Het contactpunt regularisaties heeft daarvoor extra personeel gekregen.
  • Het aangegeven bedrag bevat zowel beroepsinkomsten, BTW als overige inkomsten.

Wanneer de nieuwe procedure start, met name op 15 juli 2013, zal een totaal  overzicht kunnen gemaakt worden, maar de verwachting is dat de budgettaire doelstellingen gehaald zullen worden.