391.433 aanvragen voor Zoomit

op 01 augustus 2013 16:00 Persberichten

Sinds 2012 kunnen belastingplichtigen bij het indienen van hun belastingaangifte vragen om hun aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit. Vorig jaar was dit meteen een succes: ruim 253.000 belastingplichtigen tekenden hierop in. Dit jaar werden reeds 391.433 aanvragen gedaan. Dit is een stijging van meer dan 50% ten aanzien van het reeds succesvolle resultaat van 253.000 aanvragen van vorig jaar. Het betreft belastingplichtigen die ofwel via Tax-on-Web of via My Minfin hebben aangegeven dat ze hun aanslagbiljet willen ontvangen via Zoomit.

Zoomit is een gratis dienst, inbegrepen in internet-banking, waarmee u snel en gemakkelijker uw facturen, betalingen en kredietnota’s kan beheren. Sinds 2012 werkt de FOD Financiën hiermee samen voor wat het beheren van het aanslagbiljet betreft. Tot vorig jaar gold Zoomit enkel voor burgers, vanaf dit jaar staat het ook open voor mandatarissen.

Minister Geens: “Het proces van belastingaangifte wordt steeds eigentijdser”. Dat bijna 400.000 belastingplichtigen ervoor opteren om hun aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen en te beheren, is een mooi succes en opnieuw een voorbeeld van hoe we met de modernisering van het proces van belastingaangifte inspelen op reële behoeftes”

Meer weten over het gebruik van Zoomit voor uw aanslagbiljet? Klik hier