E-notariaat

op 24 oktober 2013 02:00 Persberichten

Minister van Financiën, Koen Geens, is tevreden dat de ministerraad het wetsontwerp E-notariaat  vandaag heeft goedgekeurd. In afwachting van een globale fiscale hervorming werden vandaag trouwens ook nog een aantal andere voorstellen goedgekeurd die de fiscale wetgeving op een aantal punten toegankelijker maakt.

Het vandaag goedgekeurde  project E-notariaat  biedt de mogelijkheid om gegevens en documenten tussen de FOD Financiën en het notariaat via de computer te versturen.  Tot vandaag moeten alle akten, verleden voor een notaris, nog op papier worden overgemaakt aan de financiële administratie voor de inning van de belastingen en voor de openbaarmaking ervan op het hypotheekkantoor.  Het project E-notariaat zoals vandaag goedgekeurd door de Ministerraad, beoogt nu een volledige elektronische gegevensuitwisseling tussen notarissen en de fiscale administratie.

Het project zal in de loop van 2014 opstarten. Door dit project zullen procedures heel erg vereenvoudigd worden. Bovendien is het de bedoeling om ook  de burger in de toekomst in het project te betrekken.  De burger zal op termijn  digitaal toegang krijgen tot zijn aktes. Het notariaat gaat immers in opvolging van dit project, met de FOD Financiën, een database uitbouwen waarin alle uitgewisselde aktes worden opgenomen.  Zo verkleint  de kans dat aktes kunnen verloren gaan wanneer ze uitgewisseld worden, wat in het verleden helaas nog al eens gebeurde. 

Quote van Minister Geens: “De modernisering van het notariaat is al een paar jaar aan de gang en de realisatie van E-registratie is een nieuwe belangrijke stap in de uitbouw van het E-notariaat. Bovendien is dit de eerste stap naar een digitale databank van notariële akten voor de
burger.”

Quote van Minister Turtelboom: “Het project maakt een volledige elektronische gegevensuitwisseling tussen notarissen en de fiscale administratie mogelijk. Dit is niet alleen een administratieve vereenvoudiging maar zorgt voor meer efficiëntie en meer rechtszekerheid voor de burger.”