Noodhulp Filipijnen

op 13 november 2013 01:00 Persberichten

Minister van Financiën, Koen Geens, heeft de toelating gegeven om fiscale attesten uit te reiken voor giften in geld die op de gemeenschappelijke rekening van het “Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties” worden gestort. Het betekent dat giften van ten minste 40 Euro in aanmerking komen voor een belastingvermindering.
Dit kadert in de actie “Haiyan 21-21, hulp aan de slachtoffers van de tyfoon”.
De giften kunnen gestort worden op de unieke rekening BE17 000-0000021-21.