Versoepeling regeling liquidatiebonus

op 14 november 2013 16:00 Persberichten

Een aantal maanden geleden is de roerende voorheffing op de zogenaamde ‘liquidatiebonus’ opgetrokken van 10 naar 25 %. Deze verhoging gaat in voor liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014.

Om vennootschappen de kans te geven hun ‘oude’  belaste reserves nog uit te keren met toepassing van het laag tarief van 10 %, zonder dat zij daarvoor in vereffening zouden moeten gaan, werd tevens in een ‘overgangsregeling’ voorzien.
Men kan ten aanzien van de voorheen belaste reserves toch nog het lage tarief op liquidatieboni (10%) genieten door deze reserves uit te keren als dividend, het lage tarief te betalen, het ontvangen dividend onmiddellijk op te nemen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,  en het  gedurende een bepaalde periode in het kapitaal te behouden. Normaal is die termijn 8 jaar maar voor KMO’ s is dit ingekort tot 4 jaar. Na deze periode kan dit gedeelte van het kapitaal zonder belasting worden uitgekeerd. De aandeelhouder hoeft dus niet meer te wachten tot de liquidatie van de vennootschap.

Voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren, geldt deze overgangsregeling slechts tot eind dit jaar. De uitkering van de dividenden en de inbreng in het kapitaal moeten normaal gezien uiterlijk op 31 december 2013 een feit zijn. Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren, hebben meestal, maar niet altijd, meer tijd.

Omdat sommige vennootschappen het moeilijk hebben om de vereiste verrichtingen binnen de gestelde termijn formeel af te ronden, heeft de minister van Financiën, Koen Geens, voorgesteld een versoepeling  toe te staan. Voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren – dat is de overgrote meerderheid – zal aan de termijnvoorwaarde geacht worden voldaan te zijn, als de dividenden ten laatste op 31 december 2013 worden toegekend en als de roerende voorheffing van 10% wordt betaald tegen 15 januari 2014. Maar er is versoepeling wat betreft  de formalisering van de  kapitaalverhoging voor notaris. Deze formalisering moet slechts  geschieden uiterlijk tegen 31 maart 2014.

Vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren en hun boekjaar afsluiten tussen 1 oktober 2013 en 31 maart 2014, kunnen met dezelfde praktische problemen te maken krijgen. Daarom wordt voor die gevallen ook in een vergelijkbare versoepeling voorzien. Alle informatie en details hierover vindt men terug in een omzendbrief die de belastingadministratie vandaag op haar website publiceert (Circulaire AAFisc Nr. 35/2013 van 13 november 2013; www.fisconetplus.be).

Op de website van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen is vandaag ook een ontwerp- advies beschikbaar inzake de boekhoudkundige verwerking van de overgangsregeling.  (www.cnc-cbn.be). Met dit advies beschikken de cijferberoepen over een leidraad. Zo wordt bijvoorbeeld geadviseerd om een bijzondere boekhoudregel te gebruiken om uitdrukking te geven aan het onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord van de aandeelhouder om het verkregen bedrag aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal.