Verslag van de Europese Commissie over de begroting

op 15 november 2013 01:00 Persberichten

Eerste Minister Elio Di Rupo, Minister van Financiën Koen Geens en Minister van Begroting Olivier Chastel hebben tevreden kennis genomen van het verslag van de Europese Commissie over de Belgische begroting.

Ze zijn verheugd dat de Europese Commissie bevestigt dat België « doeltreffende actie » heeft ondernomen om zijn begrotingstekort terug te dringen. De Europese Commissie oordeelt dat het ontwerpbegrotingsplan dat België op 15 oktober indiende « grotendeels conform » (broadly compliant) is met de regels van het Groei- en Stabiliteitspact. Ze erkent onder meer dat de structurele verbetering van ons budgettair saldo dit jaar 1% van het BBP zou moeten bereiken. Ons land zou daardoor in de lente van 2014 de buitensporig tekortprocedure moeten kunnen verlaten.

De Europese Commissie vindt daarnaast dat België in 2014 voldoende vooruitgang zal boeken met betrekking tot de criteria inzake staatsschuld.

Zoals eerder aangegeven zet de Federale Regering haar behoedzaam begrotingsbeleid en de permanente monitoring van de begroting voort. En dit
onder meer om de nodige vooruitgang te boeken om dichter bij de middellange termijndoelstelling te komen.

De positieve beoordeling van de Europese Commissie bevestigt dat België er beter voor staat en dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt.