Fiscale regularisatie

op 27 december 2013 15:00 Persberichten

Afgelopen jaar werd op 15 juli de tweede fiscale regularisatieronde afgesloten. In 2013 werden ruim 16.350 dossiers ingediend. Vervolgens ging de derde en laatste ronde in op 15 juli en deze loopt nog tot en met 31 december van dit jaar.

De FOD Financiën heeft de behandeling van de regularisatie-aangiften efficiënt  georganiseerd, met als resultaat dat de reeds verwerkte dossiers 813 miljoen Euro ontvangsten opleveren. Hiermee wordt  het vooropgestelde objectief van 488 miljoen Euro voor de fiscale regularisatie, ruimschoots overschreden.

Momenteel loopt de laatste regularisatieperiode nog en kunnen nog tot en met 31 december dossiers worden ingediend. De procedure staat open voor particulieren, bedrijven alsook rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

  • Op fiscale inkomsten die worden geregulariseerd, zal het normaal belastingtarief van toepassing zijn, verhoogd met een sanctie van 15 procentpunten.
  • Voor inkomsten afkomstig van “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” wordt het normaal belastingtarief verhoogd met een boete van 20 procentpunten.
  • Voor fiscaal verjaarde kapitalen -dit zijn kapitalen waar fiscaal geen heffingsbevoegdheid meer bestaat- zal een uniek tarief van 35 procent van toepassing zijn op het geregulariseerde kapitaal.

Zoals in de vroegere regeling moet de aangever in zijn regularisatie-aangifte de oorsprong en bedrag van de aangegeven sommen meedelen. Men moet de periode meedelen tijdens de welke de kapitalen en inkomsten zijn verworven, de gebruikte financiële rekeningen, alsook een bondige verklaring van het fraudeschema. De aangever beschikt  vanaf de aangifte over 6 maanden  om de bewijsstukken hiertoe neer te leggen.

Voor de praktische schikkingen aangaande de neerlegging van de regularisatiedossiers tot het eind van het jaar, wordt verwezen naar de website van de FOD Financiën, www.minfin.fgov.be .

Minister Koen Geens: “Met deze laatste regularisatieronde willen we de mensen de mogelijkheid aanbieden om alsnog op een correcte manier belastingen te betalen voor fiscale fraude uit het verleden. Weliswaar met een hogere sanctie, maar met meer rechtszekerheid op het strafrechtelijk vlak.”