Vereenvoudigde aangifte voor 2 miljoen belastingplichtigen

op 17 januari 2014 16:30 Persberichten

In 2013 werden ongeveer 1,5 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd aan belastingplichtigen. Dit betekent dat bij meer dan een vijfde van de belastingplichtigen de vereenvoudigde aangifte mogelijk is. De Ministerraad besliste vandaag op voorstel van Minister van Financiën Koen Geens om de doelgroep verder uit te breiden.

Concreet wordt voor het aanslagjaar 2014, inkomsten 2013 de doelgroep met 2 categorieën uitgebreid:

  • de belastingplichtigen-loontrekkenden die beschikken over bezoldigingen die, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten, niet groter zijn dan de belastingvrije som;
  • de minderjarigen jonger dan 16 jaar die enkel onderhoudsuitkeringen ontvangen die lager zijn dan de belastingvrije som.

Dit betekent dat de doelgroep in 2014 met een bijkomende 500.000 mensen, d.i. een derde, zou toenemen zodat 30% van de belastingplichtigen in aanmerking zal komen voor de vereenvoudigde aangifte.