Minister Geens naar vergaderingen IMF/Wereldbank in Washington

op 11 april 2014 15:29 Persberichten

Minister van Financiën Koen Geens neemt deel aan de traditionele lentevergaderingen van het IMF en de Wereldbankgroep, die op 11 en 12 april 2014 plaatsvinden in Washington DC.
In de schriftelijke verklaring die de Minister neerlegt in naam van de Belgische kiesgroep bij de Wereldbank wordt onze steun uitgesproken voor de inspanningen die de Wereldbankgroep levert met het oog op het bereiken van de dubbele strategische doelstelling die President Kim vorig jaar formuleerde : het uitroeien van extreme armoede en het op een duurzame wijze  bevorderen van gedeelde welvaart. De Minister wijst op de economische kost van ongelijkheid en roept de Wereldbank op om een groeimodel te bevorderen dat werkelijk inclusief is, met voldoende aandacht voor de armste landen en voor de armste bevolkingsgroepen en personen.
In de schriftelijke verklaring die door de Nederlandse Minister Dijsselbloem wordt neergelegd in naam van de Nederlands/Belgische kiesgroep bij het IMF wordt vooral aandacht besteed aan de economische toestand. Er wordt gewezen op de belangrijke vorderingen die binnen de eurozone werden gemaakt, met name bij de oprichting van een echte bankenunie.
Quote Minister Geens: “: Minister Geens verheugt zich over de nieuwe wind die waait in de Wereldbank met een duidelijke focus op het creëren van gedeelde welvaart. Daarnaast benadrukt Minister Geens de grotere slagkracht die de bankenunie ons biedt ook in de discussies met het IMF.”