Bericht Minister Geens aan ambtenaren FOD Financien

op 10 oktober 2014 12:54 Bericht

Beste collega's van financiën,

De voorbije 18 maanden waren van de gelukkigste in mijn professioneel leven. Ik mocht politeke leiding geven aan een keurkorps van ambtenaren die hun beroepseer en vorming voorop stellen, hoewel u soms moet werken in suboptimale omstandigheden op het stuk van infrastructuur, informatica of bezetting.

Velen onder u heb ik persoonlijk kunnen ontmoeten bij veelvuldige bezoeken aan de hoofdzetel te Brussel en aan plaatselijke zetels. Ook met uw vakbondsvertegenwoordigers had ik de beste en open contacten. Ik heb dat zeer op prijs gesteld.

Het lot heeft beslist dat ik binnen de nieuwe Regering een andere functie dan die van Financiën zal opnemen, nl. die van Justitie. Ik doe dat met even groot enthousiasme, en weet zeker dat mijn opvolger uw zorgen even genegen zal zijn als ikzelf.

De veerkracht van uw administratie en haar leiding, hun competentie en de consensus omtrent het principe van de kanteling alsook het overleg over haar uitvoering, staan borg voor een sterke ontwikkeling inzake kennis en efficiëntie, en een steeds verdere uitbouw van de FOD in het algemeen belang van de Staat en de belastingplichtigen.

Ik wens u het allerbeste voor de toekomst, en bewaar de beste herinnering aan onze samenwerking.

Genegen groet,

Koen Geens