Pleeggezinnen - vraag Kamer

op 13 november 2014 16:42 Antwoord in de Kamer

Op een vraag van Sonja Becq over mijn plannen in verband met het wettelijk statuut van de pleeggezinnen, antwoordde ik deze namiddag in de Kamer dat ik mij echt engageer om een initiatief uit te werken dat op maat is geschreven van elk pleegkind afzonderlijk. Natuurlijk zal ik rekening houden met de primaire rol van de ouders die verantwoordelijk blijven voor hun kind. Bovendien zal ik bij de opmaak van een goed statuut voor de pleegouders, overleggen met de Gemeenschappen. Volgende week, tijdens mijn beleidsverklaring, zal ik dit verder toelichten zodat we snel een wetgevend initiatief kunnen nemen.

Antwoord in de Kamer op de vraag over pleeggezinnen

Pleeggezinnen spelen vandaag een belangrijke rol in onze samenleving. Het spreekt voor zich dat de dagelijkse verantwoordelijkheid van de pleegouders voor het kind op een treffelijke manier moet worden geregeld, op maat van elk pleegkind afzonderlijk bijna. Immers, elke pleegzorgsituatie is qua aard en duur verschillend. Werken op maat is bijgevolg op zijn plaats.

U geeft terecht aan dat er uiteraard een verschil is met adoptie. In een pleeggezinsituatie moeten de ouders nog altijd de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding bewaren, zoals dat trouwens ook is ingeschreven in het verdrag voor de kinderrechten. Kinderen moeten in de eerste plaats in een pleeggezinsituatie nog altijd door hun ouders worden opgevoed. Dat is een moeilijke combinatie en daarom wordt in het regeerakkoord erin voorzien dat wij het statuut van de pleegouders uitwerken. Ik zal het daar volgende week in mijn beleidsverklaring nog over hebben.

In elk geval zullen wij daarover overleg moeten plegen met de Gemeenschappen, omdat een stuk van de bevoegdheid in zake organisatie en begeleiding van de pleegzorg aan de Gemeenschappen toebehoort. Wij zullen dat wettelijk statuut federaal in overleg met de Gemeenschappen moeten uitwerken.

Lees hier het bericht van collega Sonja Becq over een statuut voor pleeggezinnen.