Constructief overleg met de vakorganisaties

op 16 december 2014 16:03 persbericht

Vandaag vond een constructief overleg plaats met de vakorganisaties rond de situatie in de gevangenissen.

Minister Koen Geens luisterde naar de bekommernissen van de vakorganisaties en wil op een constructieve manier tegemoet komen aan de uitdagingen waar de FOD Justitie voor staat de komende jaren.

Het blijft de bedoeling van de Minister om negatieve gevolgen van de opgelegde besparingen voor het personeel (naakte ontslagen, stopzetting arbeidsovereenkomsten, …) te vermijden. Er wordt niet geraakt aan de bestaande premies en er zal gewerkt worden aan een globale regeling.

Lees hier het persbericht »