Kick off meeting College van procureurs-generaal met de deelstaten

op 23 februari 2015 16:48 Persberichten

Vandaag roept de minister van Justitie, Koen Geens,een eerste vergadering van het College van procureurs-generaal in aanwezigheid van de deelstaten bijeen. De deelstaten zullen vertegenwoordigd worden door onder meer Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Brussels minister-president Rudy Vervoort. De minister-presidenten Rudy Demotte en Paul Magnette worden vertegenwoordigd door Waals minister Christophe Lacroix en Frans gemeenschapsminister Rachid Madrane.

Door de Zesde Staatshervorming werden verschillende hervormingen doorgevoerd in het domein van Justitie. Zo werden de gemeenschappen bevoegd voor de justitiehuizen en kregen ze bijkomende bevoegdheden in het jeugdbeschermingsrecht. De deelstaten kregen bovendien een positief injunctierecht voor hun eigen bevoegdheden.

De deelstaten worden ook nauwer betrokken bij het justitiebeleid. De Grondwet (artikel 151) en de bijzondere wet werden aangepast zodat de deelstaten, over aangelegenheden die tot hun bevoegdheden behoren, kunnen deelnemen aan de uitwerking van de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief inzake opsporings- en vervolgingsbeleid, en aan de planning van het veiligheidsbeleid.

Op 7 januari 2014 werd een samenwerkingsakkoord gesloten dat voorziet dat vertegenwoordigers van de deelstaten rondthema's als de samenhang van het strafrechtelijk beleid en de verbetering van het veiligheidsbeleid kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal.

Koen Geens: "Ik ben blij dat ik de deelstaten vanaf nu kan ontmoeten samen met het College van procureurs-generaal. Op die manier wordt voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis de betrokkenheid van de deelstaten bij het justitiebeleid zeer tastbaar gemaakt. De deelstaten zullen mee kunnen discussiëren wanneer het gaat over de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid. Dit maakt goede afspraken mogelijk waarbij de justitiële aanpak nog beter aansluit bij de prioriteiten van de deelstaten."