Ministers Geens en Jambon bezoeken de Speciale Eenheden

op 05 maart 2015 16:36 Persberichten

Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en Minister van Justitie, Koen Geens bezochten vandaag de Speciale Eenheden van de Federale Politie. Het ging om een werkbezoek waarbij verschillende actuele thema's werden aangekaart, zoals hun beperkte budget.

De twee ministers brachten bij deze gelegenheid hulde aan alle politiemensen die op het terrein de gevaarlijke klus tijdens de succesvolle anti-terreuractie, midden januari in Verviers, hebben geklaard. Door een geïntegreerd optreden van de verschillende veiligheids- en inlichtingendiensten werd veel erger voorkomen. De veiligheids- en de justitiële keten werkte bij de operatie in Verviers uitstekend: van de "Veiligheid van de Staat" en het OCAD, naar de "Federale gerechtelijke politie" en het "Federaal parket" tot eindelijk het optreden van de "Speciale eenheden".

Minister Jambon heeft tijdens de operatie kunnen vaststellen dat de Speciale eenheden, door velen nog gekend als groep Diane, na meer dan 40 jaar een onmisbaar schakel is in de werking van de politie en ons veiligheidsbeleid. Jambon is onder de indruk van de enorme koelbloedigheid die deze politiemensen in de gevaarlijkste omstandigheden aan de dag leggen. Hun interventie is meestal niet zichtbaar maar ze hebben bijna doorlopend operaties.

Minister Geens wees op het belang van de bijzondere opsporingsmethoden en de interceptie van telecommunicatie die een cruciale rol speelden bij het ontmantelen van de terroristische cel in Verviers. Het observeren en onderscheppen van communicatie voor alle politie- en inlichtingendiensten werd toevertrouwd aan de Federale politie en meer bepaald aan de "National Technical Support Unit" (NTSU) in de schoot van de "Speciale eenheden". De interceptie van diverse vormen van telecommunicatie is essentieel in het bestrijden van een fenomeen zoals het moderne terrorisme. Het is al gebleken dat criminelen technologie misbruiken om de politiediensten buiten spel te zetten. De politie moet dus kunnen blijven beschikken over even performante tools.

Beide Ministers zullen tijdens de komende begrotingscontrole pleiten voor bijkomende middelen zodat de veiligheids- en inlichtingendiensten efficiënt hun werk kunnen blijven doen.