Noodzakelijke stap naar verdere informatisering Justitie

op 06 maart 2015 18:00 Persberichten

Op voorstel van de Minister van Justitie, Koen Geens, keurde de regering de gunning van twee overheidsopdrachten goed: enerzijds aan Kluwer en anderzijds aan de groep Larcier, Bruylant, Intersentia en Die Keure/La Charte. De gunning aan Kluwer heeft betrekking op de papieren en elektronische abonnementen voor juridische documentatie, maar het nieuwe contract met Kluwer bevat de mogelijkheid om te evolueren van de papieren documentatie naar de elektronische aangezien in de komende jaren het aantal papieren abonnementen zal afnemen. De bedoeling is om te komen tot een "ideale bibliotheek" die perfect aansluit op de noden van de rechtelijke orde. De gunning aan de groep Larcier, Bruylant, Intersentia en Die Keure/La Charte heeft betrekking op de elektronische abonnementen voor juridische documentatie.

Alle actoren van de rechtelijke orde dienen over juridische documentatie te beschikken voor de goede uitoefening van hun functie. Maar Justitie wil niet langer omvangrijke budgetten spenderen aan papieren abonnementen, gelet op de talloze voordelen van een elektronische terbeschikkingstelling van juridische documentatie.

We zitten in een moeilijke budgettaire situatie en er moet dus rationeel en efficiënt worden omgesprongen met de beschikbare middelen. Bovendien streven we naar een moderne en hedendaagse organisatie van justitie.

Quote Minister Geens: "De informatisering en de beschikbaarheid van de voor de rechtelijke orde noodzakelijke documentatie is een vitaal onderdeel van het justitieplan dat binnenkort aan regering en parlement zal voorleggen."