Rolrechten voor class-action herbekeken

op 20 maart 2015 17:00 Persberichten

Vandaag werd in de Commissie Financiën op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens, en Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, de tweede lezing gehouden over de hervorming van de rolrechten. Dit zijn belastingen die betaald worden bij het inschrijven van een zaak op de agenda van de rechtbank.

Deze rolrechten worden aangepast om ze in verhouding te brengen tot de werklast voor justitie. Steeds meer mensen verkiezen een geschil via gerechtelijke weg te beslechten. Het is de bedoeling om mensen ertoe te bewegen de weg van constructief overleg te kiezen en alleen na uitputting van andere middelen de weg naar justitie te kiezen.

Daarom zal aan wie een beroep doet op justitie gevraagd worden om bij te dragen in verhouding met de waarde van de vorderingen die bij de inleiding van de zaak geldt. We aligneren ons met dit voorstel met de rolrechten in de ons omringende landen. Deze hervorming belemmert helemaal niet de toegang tot de rechter, maar heeft precies de bedoeling deze veilig te stellen. Zo is er al een specifieke procedure die groepsvorderingen (class-action) mogelijk maakt. De Commissie besprak de toepassing van de rolrechten voor deze procedures, waarbij meerdere eisers die dezelfde schade hebben geleden een gezamenlijke vordering instellen precies om de gerechtskosten te drukken.

Omdat bij de toepassing van de rolrechten steeds het principe werd gevolgd dat deze moeten betaald worden per eisende partij, is vandaag beslist om dit principe ook te laten gelden voor collectieve vorderingen. Dat betekent dat bij een collectieve vordering het rolrecht één keer moet betaald worden door de erkende aangeduide vertegenwoordiger van de eisende partijen. Omdat class-action een relatief nieuw fenomeen is, werd beslist om een bijsturing van de procedure te doen na meerdere praktische ervaringen met deze vorm van vorderingen.

Quote Koen Geens: "Precies om de toegang tot het gerecht te verbeteren is het een goede zaak dat het rolrecht voor een class-action slechts één keer moet betaald worden door een vertegenwoordiger van de eisende partijen."