De week van Geens 13 - 29 maart

op 30 maart 2015 19:11 Week van Geens

Het was een lange week die eindigde in een zeer lang en nachtelijk weekend, maar met een akkoord over de begrotingscontrole. Justitie haalde bij deze begrotingscontrole drie keer prijs. Vooreerst worden de facturen van 2014 én eerder betaald, én definitief aangezuiverd, zonder dat ze nog wegen op het budget van 2015 of de komende jaren. Dit is uitermate goed nieuws, omdat het een sneeuwbal uiteen doet spatten die al jaren niet te stuiten was. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 100 miljoen. Vervolgens worden ons nieuwe middelen aangereikt voor een bedrag van 37 miljoen die ons toelaten om, zoals door ons gevraagd, in 2015 een meer aangepast besparingsritme op personeel aan te houden. Dit laat ons toe de bocht te nemen op een tragere manier. Daarom is een derde luik in het akkoord van deze eerste begrotingscontrole voor Justitie erg belangrijk: er wordt dit jaar 200 miljoen vrijgemaakt voor investeringen die moeten toelaten om zuiniger om te gaan met personeelsnoden in de volgende jaren. Justitie zal haar aandeel in deze nog niet verdeelde investeringspot kunnen claimen door specifieke projecten inzake veiligheid en informatica voor te leggen.

Week van Geens »