Europese Ministers van Justitie bespreken samenwerking in de strijd tegen terrorisme

op 10 juli 2015 14:10 Persberichten

Gisteren en vandaag vergaderde de Minister van Justitie, Koen Geens, met zijn Europese collega’s van Justitie. Het betrof een informele vergadering onder het voorzitterschap van Luxemburg. De Europese Ministers van Justitie bespraken voor het eerst de samenwerking tussen onze inlichtingendiensten in de strijd tegen het terrorisme. Dit overleg heeft duidelijk gemaakt dat de intense samenwerking van de inlichtingendiensten vooral op het vlak van de Foreign Fighters zijn vruchten heeft afgeworpen. Precies omwille van de specifiteit van het onderwerp heeft de Minister er op aangedrongen bij zijn collega’s om over dit onderwerp regelmatig overleg te plegen. Op die manier wordt sneller duidelijk wat op Europees niveau de noden zijn van de inlichtingendiensten.

Hij kreeg er van zijn collega’s ook steun voor een antwoord op de delicate maar essentiële vraag om de mogelijkheid te scheppen sommige communicatiegegevens toch een beperkte periode te kunnen bijhouden. (data retention)

Ook inzake de uitbouw van een Europees parket werd vooruitgang geboekt.

Een ander discussiepunt was de verbetering van het Europese gerechtelijk kader voor wat betreft de ouderlijke verantwoordelijkheid en vooral het probleem van de ouderlijke ontvoeringen. Op het einde van de informele top had de Minister een bilaterale ontmoeting met zijn Franse collega Minister van Justitie, Christiane Taubira.