​Justitie werft extra personeel aan in verband met de asielcrisis

op 04 september 2015 16:51 Persberichten

Vandaag keurde de Minsterraad enkele maatregelen goed die direct gelieerd zijn met de asielcrisis en een versterking moeten vormen van de Staatsveiligheid en van de Dienst Voogdij.

Minister van Justitie, Koen Geens, kan 14 extra mensen aanwerven in de diensten van de Veiligheid van de Staat. Deze mensen zullen de nodige verificaties doen en de opvolging verzekeren van de nieuw geregistreerde migranten.

Minister Geens kan voor de Dienst Voogdij een beroep doen op 6 nieuwe mensen. Deze nieuwe aanwervingen dienen om de niet begeleide minderjarige migranten beter te kunnen omringen. Zij zullen o.a. zowel mee instaan voor de screening (bv. is iemand minderjarig of niet) als voor de begeleiding van de 'voogden' die aan deze niet-begeleide minderjarigen worden toegewezen. Deze voogden hebben vooral een toezichtsfunctie. Het is niet de bedoeling dat zij de niet begeleide minderjarige migranten in huis nemen. Zij spelen vooral een rol bij het onthaal van de jongeren, begeleiding bij de verschillende administratieve verplichtingen, advies en sturing bij de zoektochten naar geschikte scholen, vorming, tolken, geneeskundige opvang en andere noden.

Quote Koen Geens: “Het is noodzakelijk om snel en flexibel te voldoen aan de urgente noden die deze asielcrisis met zich meebrengt. Iedereen kan en moet hier een bijdrage leveren.”

Lees hier meer over de Diest Voogdij van de FOD Justitie en de niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen.