Koen Geens feliciteert Koen Lenaerts, de nieuwe Voorzitter van het Europees Hof van Justitie.

op 08 oktober 2015 12:21 Persberichten

Vicepremier en minister van Buitenlandse zaken en minister van Justitie Koen Geens zijn verheugd met de aanstelling van Koen Lenaerts als 11de Voorzitter van het Europees Hof van Justitie. Zij feliciteren hem en wensen hem veel succes. Koen Lenaerts heeft een uitgebreide en indrukwekkende ervaring opgebouwd in het recht, en het Europees recht in het bijzonder. Van 25 september 1989 en 6 oktober 2003 was hij rechter bij de Europese Rechtbank van Eerste Aanleg, sinds 7 oktober was hij rechter bij het Europees Hof van Justitie en sinds 9 oktober 2012 was hij vicevoorzitter van het Hof.

Koen Lenaerts is de tweede Belg die voorzitter van het Europees Hof van Justitie wordt. De heer Mertens de Wilmars was voorzitter van 30 oktober 1980 en 10 april 1084.

Het Europees Hof interpreteert de Europese wetgeving om een uniforme toepassing ervan te garanderen in de alle landen van de EU en doet uitspraak over juridische geschillen tussen de regeringen van de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie. Het Hof kan ook gevat worden door particulieren, bedrijven of organisaties die zich door de handelingen van een instellingen van de EU geschonden voelen in hun rechten.

Quote Koen Geens: Koen Geens: “ik ben trots dat een Belg na 30 jaar opnieuw deze belangrijke internationale functie mag bekleden. Koen Lenaerts is een briljante collega aan de universiteit. Hij is in alle opzichten de geschikte persoon om dit te doen”