De week van Geens 19 - 26 oktober

op 26 oktober 2015 17:55 De week van Geens

De week eindigde goed voor mij, met de goedkeuring van Potpourri III in de Ministerraad (zie daarover verder).

Het congres van de christelijke vakbond in de metaalverwerkende nijverheid, schreef vrijdag: “Het congres stelt vast dat de christendemocratische partijen in het bijzonder de CD&V onvoldoende impact realiseren om de werknemersbelangen te verankeren in een effectief, positief, rechtvaardig en solidair beleid”.
Er is geen enkele vereniging die niet om de zoveel jaren haar relatie met andere bevriende verenigingen moet reëvalueren. De boodschap komt dus aan. Mijn antwoord is duidelijk. CD&V en Kris Peeters in het bijzonder doen mijns inziens alles wat ze kunnen om het sociaal overleg primordiaal te stellen.
Een Justitieminister die zeer geregeld samenzit met de vakbonden van de penitentiaire beambten en het gerechtspersoneel weet waarover hij praat. Wij boeken samen vooruitgang in moeilijke tijden, door naar elkaar te luisteren, en zo hoort het.


De resolutie over de vluchtelingencrisis die door de Europese Volkspartij de voorbije week werd aangenomen in Madrid, bevat een enkele passage die letterlijk zegt: “…The Member States to fully implement the existing minimum standards of the Asylum Acquis, which is a policy developed for the protection of those prosecuted; the European Commission to revise the Asylum Acquis where shortcomings have been identified; and a complete reform of the European Asylum System in the long term; this should include an update of the existing Geneva Convention;”.
CD&V keurde de resolutie goed, maar onthield zich terecht bij het onderdeel dat over de Conventie van Genève handelde.
Al zijn er weinig teksten die na 70 jaar niet kunnen hertaald worden, toch moeten we vasthouden aan onze onwrikbare principes. De kern van essentiële waarden blijft immers onveranderlijk dezelfde.

De week van Geens »