De week van Geens 16 - 23 november

op 24 november 2015 10:04 De week van Geens

Terrorisme is een allesverslindend beest. Het is overal, sluipend, op geen enkele manier kanaliseerbaar, en dus uit de aard zelf moeilijk onder controle te krijgen.
Na de aanslagen in Parijs, werd een tweede reeks aanslagen vermeden door het vuurgevecht in Saint-Denis, bij Parijs enkele dagen later. Gisteravond werden in België een aantal dringende arrestaties verricht ivm een dreigend en nakend gevaar op vergelijkbare aanslagen bij ons.
Als verantwoordelijke voor Justitie, heb ik de voorbije week geprobeerd mijn functie zo goed mogelijk waar te nemen.
Vooreerst door mijn mensen te ondersteunen: kritiek is gemakkelijk, zeker in een land zonder chauvinisme zoals het onze, maar hij is misplaatst zolang de strijd duurt.
Ten tweede door in de federale Regering zoveel mogelijk bij te dragen tot een juiste en zindelijke besluitvorming in tijden van nood: zowel op het vlak van de te nemen onmiddellijke crisisbeslissingen, als op het vlak van de op korte termijn te nemen wetgevende maatregelen, is het belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen behoedzaamheid en continuïteit, en tussen preventie en afschrikking.
Ten derde, door op het internationaal vlak België recht te laten wedervaren. In een lang persoonlijk gesprek met de Franse Minister van Justitie Taubira, werd zeer snel duidelijk dat er erg veel wederzijds respect was voor de uitstekende samenwerking tussen onze diensten, en dat deze heeft toegelaten om St Denis met succes af te sluiten. In de Europese Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (JAI) van vrijdag hield ik ook een tussenkomst om de Belgische positie in de recente evenementen toe te lichten, en om aan te dringen op Europese besluitvaardigheid inzake een verstrenging van de Schengen-controle, de uitwisseling van passagiersgegevens en de samenwerking tussen inlichtingendiensten. Zoals inzake de bankencrisis, is het duidelijke antwoord op de feiten meer Europa, meer samenwerking en integratie, niet minder Europa.
Tenslotte probeerde ik de burgers aan beide kanten van de taalgrens zo goed mogelijk in te lichten over welke operaties aan de gang waren, en wat het opzet was van de nieuwe maatregelen. Ook internationale radio- en televisiestations waren bekommerd, en hadden zo soms hun ‘idee’ over het Belgisch beleid. Zoveel als mogelijk, trachtte ik door degelijke informatie het tij te keren.
Niemand weet precies wat de nabije of verre toekomst brengen zal. Onze gewone denkcategorieën passen niet voor radicalisering van mensen met een goede opleiding die een normale positie bekleden in de samenleving. In Frankrijk, zo vertelde Taubira me, zijn 52% van de potentiële terroristen recent bekeerd. En slechts 15% van hen heeft een gemeenrechtelijk gevangenisverleden. Enkel een geloof in de eigen identiteit, en een kordate verdediging daarvan kan de basis vormen voor ons verder handelen. Wij hebben de laatste 70 jaar niet voor niets Europa tot het meest welvarende en juridisch, kennismatig en op het stuk van gezondheid meest vooruitstrevend continent gemaakt.

Lees De week van Geens »