Toelichting beleidsnota in de Kamer

op 01 december 2015 16:55 Beleidsnota

Enkele hoofdlijnen van de nota betreffen de volgende punten:

- Autonoom beheer rechtbanken 2018

- Hervorming van familie-en familiaal vermogensrecht

- Hervorming tweedelijnsbijstand

- Kadernota integrale veiligheid

Klik hier om de beleidsnota te lezen »