Minister Geens hervat de behandeling van genadedossiers

op 17 december 2015 13:58 Persberichten

Minister van Justitie Koen Geens heeft in 2015 de behandeling van de genadedossiers hervat. In 21 gevallen werd genade (geheel of gedeeltelijk) verleend. In 315 gevallen werd een negatieve beslissing genomen.

Het genaderecht heeft zijn basis in artikel 110 van de Grondwet, dat bepaalt dat de koning het recht heeft de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen.

Minister Geens heeft beslist om de behandeling van de gratiedossiers te hervatten. De dossiers werden door zijn diensten zeer grondig gescreend en enkel in zeer uitzonderlijke gevallen werd gratie verleend. In de beslissingen die nu werden getekend, werd slechts in 6% van de dossiers overgegaan tot een positieve beslissing omtrent het gratieverzoek.

De door de Koning verleende genades hebben betrekking op behartenswaardige omstandigheden die zich voordeden na de veroordeling en waar de strafrechter dus op het ogenblik van de uitspraak geen weet van had. Dit zijn bijvoorbeeld medische problemen, financieel ongeluk of familiale rampspoed. Soms betreft het ook de rechtzetting van een straf op basis van een nieuw gegeven dat niet gekend was voor de rechter, zoals bijvoorbeeld het opduiken van een bepaald attest, rijbewijs of ander document waarvan het gebrek van voorleggen leidde tot de veroordeling.

Zo is er bijvoorbeeld een dossier over een dame die veroordeeld werd voor lichte geweldfeiten. Zij heeft de boetes betaald en het slachtoffer vergoed, maar moet nog een deel van de haar opgelegde werkstraf uitvoeren. Op korte tijd verloor zij haar ouders en had zij een miskraam en vandaag is ze medisch niet in staat om de werkstraf uit te voeren. In die context werd aanvaard om haar de resterende uren van de werkstraf kwijt te schelden.

Een ander dossier betreft een oudere man die een lichte aanrijding had met een andere wagen, dit niet had gemerkt en doorgereden was. Hij heeft zijn boetes betaald en had nog nooit een overtreding begaan. Gelet op een medische noodzaak werd zijn rijverbod van 1 maand kwijtgescholden.

Quote Koen Geens: “ Justitie moet streng en rechtvaardig zijn. Straffen moeten dan ook correct worden uitgevoerd. Met het genaderecht beschik ik echter over een instrument om in zeer uitzonderlijke gevallen straffen te milderen of kwijt te schelden. Zo tonen we het menselijk gelaat van justitie.”