De week van Geens 21 december - 4 januari

op 04 januari 2016 12:00 De week van Geens

Wensen

Wat kan een mens anderen wensen? Meestal al het goeds dat hij ook voor zichzelf een beetje hoopt. (Een beetje) (meer) gezondheid, (een beetje) (meer) geluk en vreugde, (een beetje) (meer) vriendschap en liefde, (een beetje)(meer/minder) werk, (een beetje)(meer/minder) tijd, als het kan dat alles in overvloed, maar als het niet kan, ook (een beetje)(meer) sterkte om vrede te nemen met slechts een beetje of een beetje meer. Maar dat alles wens ik u van ganser harte toe.

We moeten ook samen groeien, als bondgenoot, als lotgenoot en als 'echtgenoot' -ook als we niet (meer) gehuwd zijn. Het Nederlands zegt het heel mooi: genootschap en daar zit ook een beetje genieten in. Ik wil er vooral mee uitdrukken dat we onze problemen samen zullen overwinnen of niet. De landen en volken zijn op hun best als bondgenoten, mensen zijn beter als lotgenoten, en familie en vrienden zijn gelukkig als ze samen echt-genieten.

Die drie woorden schoten me te binnen toen ik het zware jaar 2015 overdacht dat Europa achter de rug heeft. Nauwelijks was de Griekse crisis bezworen of het terrorisme sloeg toe. De slechte toestand in het Midden-Oosten bracht een ongeziene vluchtelingenstroom richting Europa op gang.
Een mens zou voor minder zijn zekerheden verliezen. En toch weten we dat we onze zekerheden niet mogen loslaten.
De zekerheid vooreerst dat landen en volken moeten samenwerken om uit de financiële crisis, de migrantenstroom en de godsdienstoorlogen te geraken: want naties en volken kunnen slechts overleven als ze niet mekaars vijanden maar mekaars bond-genoten worden.
De zekerheid vervolgens dat mensen overal in de wereld onmachtig en toch dezelfde zijn, en dat zij in moeilijke situaties allemaal rekenen op het actief mede-lijden van andere mensen: want mensen kunnen pas echt grootmenselijk mens zijn als zij zich lot-genoot voelen van degenen die het meest afzien.
De zekerheid tenslotte dat mensen, getrouwd of niet getrouwd, weduw(e)(naar), single of samenwonend, kunnen rekenen beetje op een echt-genoot, familie of vrienden: want mensen gedijen beter samen dan alleen.

Ik wens u voor 2016 een wereld toe die samen met ons zeker groeit in die drie genoot-schappen: want wie 'genoot' is, het weze bond-, lot- of echt-, die geniet.

Feest

Ik wens u en mij ook een beetje meer tijd samen. We vieren dus nu al voor de derde keer een spetterend Midzomerfeest, dit jaar op 26 juni 2016. Reserveer alvast die datum, u hoort er spoedig meer van.

Lees De week van Geens »