België wisselt DNA-gegevens uit met Duitsland

op 02 mei 2016 21:43 Persbericht

België wisselt DNA-gegevens uit met Duitsland

De automatische uitwisseling van DNA-gegevens tussen België en Duitsland is gestart op 20 april 2016.

Eind juli 2014 startte België de DNA-gegevensuitwisseling met Nederland en in januari 2015 die met Frankrijk.

De internationale uitwisseling van DNA-gegevens is een essentieel middel in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit en meer bepaald tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.

De eerste uitwisseling van DNA-profielen tussen België en Duitslands leverde 2.943 overeenkomsten op tussen een Belgisch en een Duits profiel. De verwerking van deze gegevens en het overmaken van de resultaten aan de gerechtelijke autoriteiten zal op een progressieve manier gebeuren.

Deze resultaten zullen hopelijk de opheldering van talrijke criminele dossiers toelaten in beide landen, of op zijn minst nieuw licht werpen op een aantal belangrijke onderzoeken.

Bij de overeenkomsten bekomen na deze eerste uitwisseling met Duitsland, zijn er onder andere 52 profielen uit (Belgische) moorddossiers en 91 profielen uit (Belgische) verkrachtingszaken betrokken. Ook 330 profielen uit inbraakdossiers vertonen een overeenkomst.

België zal de uitwisseling met andere landen verderzetten. In mei 2016 zal er bijvoorbeeld gestart worden met de uitwisseling met Luxemburg.

De minister van Justitie Koen Geens is opgetogen met deze evolutie : Het is een goede zaak dat we nu ook met Duitsland en binnenkort met Luxemburg DNA-gegevens zullen uitwisselen. Op die manier kunnen we beter de georganiseerde misdaad bestrijden, zeker in grensstreek waar daders vaak de grens oversteken om criminele feiten te plegen. Dat geldt zeker ook voor het opsporen van verdachten of daders in terrorisme onderzoeken die binnen een internationaal netwerk opereren. Door het matchen van de DNA-gegevens met onze buurlanden kunnen we daders sneller opsporen en hen voor het gerecht brengen.

CONTACT :

Federaal Parket : Cédric Visart de Bocarmé - [email protected] – 0485/76 75 30

NICC : Vanessa Vanvooren – [email protected] – 02/243 46 48