Open brief Nederlandstalige gevangenisdirecteurs

op 20 mei 2016 17:31 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens nam akte van de open brief van de Federatie van Nederlandstalige gevangenisdirecteurs die woensdagavond in De Standaard werd gepubliceerd. Hij nam evenzeer akte van het antwoord van de directeurs van de Franstalige gevangenissen dat donderdagnamiddag werd gecommuniceerd.

De Minister heeft de voorbije weken angstvallig gewaakt over de niet-communautarizering en niet-polemisering van de penitentiaire problematiek. Bij herhaling heeft hij met de directeurs van alle gevangenissen, in het bijzonder de directeurs van de gevangenissen waar gestaakt werd, overleg gepleegd, en heeft hij hen bedankt en geprezen voor hun inzet.

Donderdagnamiddag in het Parlement nog hebben de Eerste Minister en hijzelf alle gevangenisdirecteurs uitdrukkelijk bedankt voor hun nadrukkelijk engagement en immense inzet in deze crisis.

Hij betreurt niettemin het incident, in de eerste plaats de timing van de open briefwisseling, en heeft met de verantwoordelijken voor de communicatie langs beide zijden in die zin gesproken, en heeft bij die gelegenheid kunnen vaststellen dat er uiteindelijk geen enkel misverstand tussen de directeurs onderling of met de centrale administratie bestond, integendeel. Nog op 25 april ontving hij immers van beide Federaties van gevangenisdirecteurs, Franstalige en Nederlandstalige, een eensgezinde brief, waarin zij een aantal gezamenlijke eisen formuleerden.

De Minister benadrukt dus dat het gebeurde enkel het gevolg is van de druk van de laatste weken, en weet zeker dat geen ontijdige mededelingen meer zullen geschieden.