Nieuwe vacatures voor de rechterlijke orde

op 27 mei 2016 16:15 Persbericht

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurde de ministerraad de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2016-2017 goed. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Daarnaast zijn er sinds 1 januari 2016 99 vacatures voor magistraten verschenen in het Belgisch Staatsblad. De procedures hiervan zijn nog lopende, wat een zestal maanden duurt.

  • 2 februari: 39 vacatures
  • 25 april: 60 vacatures in het kader van het budget Veiligheid

Om de kaders van de magistraten overal minimaal 90 procent in te vullen volgen er eerstdaags nog 37 publicaties voor magistraten.

Vandaag zijn er ook 120 vacante plaatsen in de griffies van hoven en rechtbanken en de secretariaten van de parketten gepubliceerd in het Belgische Staatsblad:

- 75 vacatures voor gerechtspersoneel in de griffies van hoven en rechtbanken

- 45 vacatures voor de secretariaten van de parketten

worden nog327 bijkomende vacatures voor het gerechtspersoneelvoorbereid.

  • 227 vacatures voor gerechtspersoneel in de griffies van hoven en rechtbanken
  • 92 vacatures voor de secretariaten van de parketten
  • 8 vacatures voor secretariaat en griffie van het Hof van Cassatie Bij Selor werd een procedure opgestart voor de selecties
  • niveau A2 griffier of secretaris hoofd van dienst
  • niveau B griffier-secretaris
  • niveau C assistent
Minister van Justitie Geens drukt de hoop uit dat met de invulling van deze vacatures de rechterlijke orde snel nieuwe zuurstof krijgt.